ABD-partij

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 8 september – De ABD-partij een partij waar een ieder zijn eigen maten mag uitzoeken en waar het lot alleen invloed heeft tegen wie je moet kaatsen. Zo stonden in de eerste omloop al twee kanshebbers tegenover elkaar, een mooie start van een mooie kaatsdag. Sponsor van deze partij is Metselbedrijf de Wouden uit Broeksterwâld.

Prijswinnaars ABD-partij

1e prijs  Sierd Boersma, Imke Klarie Boersma en Popke Leffring

2e prijs  Sjoerd Pietersma, Tsjikke Bijlsma en Jan Jelle Jongsma

3e prijs  Rense Bloem, Teake Kooistra en Anna Wietske Epema

3e prijs  Piet Wolters, Jantina Rozema en Klaas Visser

1e prijs verl.  Minne Kooistra, Dyonda Spiegelaar en Jan Dirk de Groot

2e prijs verl.  Sjoerd van der Ploeg, Geertje Leegstra en Taede Weidenaar