KNKB 2e Klas Vrije Formatie

2e klasBROEKSTERWALD – 21 mei 2016 – Vandaag werd er een 2e klas vrije formatiewedstrijd gehouden er stonden vandaag veertien parturen op de lijst. In een spannende finale gaven de parturen Feiko Broersma, Sip Jaap Bos en Jelte Visser tegen Johannes van der Veen, Hyltje Bosma en Steven de Bruin elkaar niets toe. Om en om pakte men een bordje. Op de stand 3-3 6-6 pakte Feiko Broersma c.s. de voorsprong. De twee volgende eersten pakte men ook op 6-6 zodat zij de kransen mee naar huis namen.

Prijswinnaars 2e klas vrije formatie KNKB

1e  Feiko Broersma, Sip Jaap Bos en Jelte Visser.
2e  Johannes van der Veen, Hyltje Bosma en Steven de Bruin.
3e  Age Sikma, Jowert Nicolai en Minne Groeneveld.
3e  Roan Joosterma, Kryn Hiemstra en Wierd Baarda