Zondag 16 Augustus “De Boerenpartij”

11807494_1176825172344567_8876087082887915386_oBROEKSTERWALD – Zondag 16 Augustus 2015 – Vandaag werd er voor het eerst in de geschiedenis een wedstrijd gekaatst op een zondag. Tijdens de ledenvergadering was het mij al opgevallen dat er in de vakantieperiode een paar weken geen wedstrijden worden gekaatst op het veld van Sla Raek,wat ik erg jammer vond. Een paar leden en een paar boeren hebben de koppen bijeen gestoken en kwamen met het idee om een wilde partij te organiseren buiten Sla Raek om, voor leden en niet leden. Zo geschiede…. Op deze mooie zondag waren een kleine 60 kaats(t)ers gekomen om te strijden voor het prijzengeld van meer dan 600 euro, in de vorm van zuivelprijzen. De sponsors van deze wilde Boerenpartij zijn Dick Zeinstra, Wouter van der Meer, Jan Postma, Berend Visser en Tjibbe Reitsma (Zuivelhandel).

DAMES
Bij de dames stonden 6 partuur op de lijst verdeeld over 2 poules.

Poule 1
Partuur 1 met Baukje Hellinga, Nathalie Leusink en Marleen Koster namen het in de eerste omloop op tegen het partuur van Janny Bouius, Anne Wietske Epema en Gerrie Kooistra. Laatstgenoemde partuur wist de partij met 5-4 6-4 te winnen.
De tweede partij in deze poule gaat tussen partuur 1 met Baukje, Nathalie en Marleen tegen partuur 3 met Roelie Dijkstra, Thea van der Lei en Hepie de Haan. Roelie, Thea en Hepie winnen de partij met 5-4 6-4.
De laatste partij in deze poule gaat tussen partuur 2 met Janny, Anne Wietske en Gerrie tegen partuur 3 met Roelie,Thea en Hepie. Deze wedstrijd wordt door het partuur van Roelie met overmacht gewonnen, 5-2 6-6. Door de twee winstpartijen gaan Roelie, Thea en Hepie door naar de finale. Janny, Anne Wietske en Gerrie mogen kaatsen om de derde prijs.

Poule 2
In de eerste omloop neemt partuur 4 met Tsjikke Bijlsma, Jacqueline Jongsma en Jantina Rozema het op tegen partuur 5 met Renske Dijkstra, Elly Bouius en Baukje de Jong. Met 5-3 6-0 zijn Tsjikke, Jacqueline en Jantina de sterkere.
De tweede omloop, partuur 5 Renske, Elly en Baukje tegen partuur 6 met Sjoukje Kooistra, Liesbeth Hellinga en Anneke van der Vlugt. Het partuur van Renske is sterker en wint met 5-3 6-4 de partij.
De laatste omloop in deze poule gaat tussen partuur Bijlsma en partuur Kooistra. Tsjikke, Jacqueline en Jantina zijn in deze partij veel te sterk en winnen hun tweede partij met 5-1 6-4 en gaan door naar de finale. Renske, Elly en Baukje mogen strijden om de derde prijs.

Troostfinale
Partuur 2 met Janny, Anne Wietske en Gerrie strijden tegen partuur 5 met Renske, Elly en Baukje om de derde prijs. In een zeer spannende partij, die moet worden beslist na 5 borden gelijk zijn het Janny, Anne Wietske en Gerrie die het laatste eerst met 6-4 naar hun toe trekken. Zij winnen de derde prijs.

Finale
In de finale neemt partuur 3 met Roelie, Thea en Hepie het op tegen partuur 4 met Tsjikke, Jacqueline en Jantina. Ook deze partij is spannend, met 5-4 6-4 zijn het Tsjikke, Jacqueline en Jantina die net iets sterker zijn. Zij gaan naar huis met de 1e prijs. Roelie, Thea en Hepie worden verdienstelijk 2e.

Prijswinnaars
1e Tsjikke Bijlsma, Jaqueline Jongsma en Jantina Rozema
2e Roelie Dijskstra, Thea van der Lei en Hepie de Haan
3e Janny Bouius, Anne Wietske Epema en Gerrie Kooistra

 

HEREN
Bij de heren stonden 14 parturen op de lijst.

Verliezersronde
In de eerste halve finale neemt partuur 14 met Femme Haakma en Sikke Dantuma het op tegen partuur 3 met Pieter Sjoerdstra, Edwin Elzer en Gaatse de Vries. Tegen Femme en Sikke staat geen maat in deze halve finale, met 5-0 6-6 winnen ze de partij met grote overmacht.
De andere halve finale gaat tussen partuur 5 met Johannes van der Zwaag, Johan Postma en Dick Zeinstra tegen partuur 11 met Renze Bloem, Sjoerd Pietersma en Siep van der Ploeg. Met 5-3 6-0 winnen Renze, Sjoerd en Siep deze partij.

Finale verliezersronde
De finale van de verliezersronde wordt een strijd tussen partuur 14 met Femme en Sikke en partuur 11 met Renze, Sjoerd en Siep. Een spannende finale met een gelijk opgaande strijd die met 5-5 in het laatste eerst wordt beslist door Femme en Sikke. Zij gaan naar huis met de eerste prijs in de verliezersronde.

Winnaarsronde
De eerste wedstrijd in de halve finales gaat tussen partuur 13 met Wander Meijer, Bas Zeinstra en Sjoerd Fransbergen tegen partuur 2 met Sjouke Hellinga, Jouke Sjoerdstra en Peter de Jong. Laatstgenoemde partuur wint de partij met 5-4 6-2 zij gaan naar de finale
De ander partij in de halve finale gaat tussen partuur 7 met Jan Jelle Jongsma, Piet Swart en Bert Koonstra en partuur 9 met Dikkie Kooistra, Jan Postma en Harrie van der Zwaag. Met 5-1 6-0 zijn Jan Jelle, Piet en Bert veel te sterk en gaan door naar de finale.

Finale winnaarsronde
De finale in de winnaarsronde gaat dus tussen partuur 2 Sjouke, Jouke en Peter en partuur 7 Jan Jelle, Piet en Bert. De winst in deze finale gaat naar het sluitende partuur van Jan Jelle, Piet en Bert, zij winnen de hage met overmacht, met 5-2 6-0 gaat het partuur van Sjouke over de knie.
PRIJSWINNAARS

Winnaarsronde
1e  Jan Jelle Jongsma, Piet Swart en Bert Koonstra
2e  Sjouke Hellinga, Jouke Sjoerdstra en Peter de Jong
3e  Dikkie Kooistra, Jan Postma en Harrie van der Zwaag
3e  Wander Meijer, Bas Zeinstra en Sjoerd Fransbergen

Verliezersronde
1e  Femme Haakma en Sikke Dantuma
2e  Renze Bloem, Sjoerd Pietersma en Siep van der Ploeg.