5e Jeugdpartij 12 juli 2021

BROEKSTERWÂLD – Maandag 12 juli werd de slotpartij voor de jeugd georganiseerd op het kaatsveld van Sla Raek. Voor deze laatste ledenpartij met barbecue hadden zich 55 kinderen aangemeld, een aantal waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Met behulp van de vele vrijwilligers is het een groot succes geworden. Het jeugdbestuur gaat kijken of er na de vakantie nog genoeg animo voor nog een paar wedstrijden, zoals bijv. de ouder-kind partij. Hou de website en Facebook dus goed in de gaten en goed blijven oefenen in de vakantie.

Er werd vandaag gekaatst in vier klassen: Kabouters, A- B- en C-Klasse. Hierbij de prijswinnaars van deze jeugdpartij.

KABOUTERS
1e prijs Yara Lynn Visser en Feikje Veenstra
2e prijs Pien Weidenaar en Geanne van Vugt
3e prijs Durk Pieter van der Mossel en Lobke Bijlstra

C-KLASSE

Finale verliezersronde

Thijn de Haan5-2Gerben van der Veen
Daniëlle Huizinga6-2Faya Myrte Plantinga

Verliezersronde
1e prijs Thijn de Haan en Daniëlle Huizinga
2e prijs Gerben van der Veen en Faya Myrte Plantinga

Finale winnaarsronde

Jan de Boer1-5Dennis van der Veen
Lieke Rozema6-6Lian Hoekstra

Winnaarsronde
1e prijs Dennis van der Veen en Lian Hoekstra
2e prijs Jan de Boer en Lieke Rozema

B-KLASSE

Finale verliezersronde

Teatske Leegstra3-5Feline Bloem
Gerjan de Boer6-6Jelke van der Meulen

Verliezersronde
1e prijs Feline Bloem en Jelke van der Meulen
2e prijs Teatske Leegstra en Gerjan de Boer

Finale winnaarsronde

Djurre Bloem5-0Sjoukje Plutschouw
Iris Hoekstra6-2Sake van der Ploeg
Indy Visser

Winnaarsronde
1e prijs Djurre Bloem en Iris Hoekstra
2e prijs Sjoukje Plutschouw, Sake van der Ploeg en Indy Visser

A-KLASSE

1 Rick Rozema1-52 Jorik Wielstra
Lyanne Jongsma0-6Tiny Fokkens
3 Jille Jongsma5-24 Sybrand Rozema
Alys de Vries6-0Fenna Koster
1-31-5 4-6
2-45-0 6-6
1-45-1 6-6
2-34-5 4-6

Prijswinnaars
1e prijs Jille Jongsma en Alys de Vries
2e prijs Jorik Wielstra en Tiny Fokkens