1e Ledenpartij Sla Raek

Winnaars dames

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 3 mei de eerste ledenpartij van het nieuwe seizoen. De sponsor van deze wedstrijd is T. Venema opruwtechniek uit Broeksterwoude.
Bij de dames werd de wedstrijd gewonnen door het partuur Femke Jongsma, Hennie Frieswijk-vd Zwaag en Renske Dijkstra, de 2e prijs was voor Baukje Hellinga en Thea van der Lei. 
In de B-Klasse waren de kransen voor Sibko de Jong en Pieter Sjoerdstra, de 2e prijs ging naar Jan Postma en Hendrik Jansma. De 1e prijs in de verliezersronde was een prooi voor Sipke Kooistra, Ale Jongsma en Ate Visser.
In de A-Klasse werd de krans gewonnen door het partuur Jan Jelle Jongsma, Jan Renze Visser en Wiebe Wiersma. De 2e prijs was voor Renze Bloem, Arjen Soepboer en Fije Wiersma.
Klik hier voor de foto’s van de prijswinnaars