40+ en Dames

303BROEKSTERWÂLD – 19 September werd de jaarlijkse 40+ en dames partij weer georganiseerd, deze keer gesponsord door Tjisse Haisma Tweewielers en GEWO beide uit Broeksterwâld. De opkomst viel dit jaar een klein beetje tegen, met 4 partuur bij de 40+ en 4 bij de dames. Ook dit jaar zijn er weer speciale prijzen te winnen voor diegene met de meeste zitballen, de verste en meeste bovenslagen.

DAMES
In de dames klasse stonden vier parturen op de lijst die het in een hele competitie tegen elkaar opnemen.

Eerste omloop
In de eerste omloop neemt partuur 1 met Tsjikke Bijlsma, Elly Bouius en Karin v/d Zwaag het op tegen partuur 2 met Jettie Elzinga, Roelie Dijkstra en Marleen Koster. Jetty, Roelie en Marleen zijn net iets sterker en winnen de eerste omloop met 5-4 6-4. De andere wedstrijd in de eerste omloop gaat tussen partuur 3 met Baukje Hellinga, Nathalie Leusink en Hepie de Haan en partuur 4 met Renske Dijkstra, Jennifer Sikma en Jantina Rozema. Partuur 3 is veel sterker en wint met 5-2 6-0.

Tweede omloop
In de tweede omloop neemt partuur 1 met Tsjikke, Elly en Karin het op tegen partuur 3 met Baukje, Nathalie en Hepie. Met goed kaatsen weten Baukje, Nathalie en Hepie de partij met 5-3 6-3 te winnen. De andere partij in de tweede omloop gaat tussen partuur 2 Jettie, Roelie en Marleen en partuur 4 Renske, Jennifer en Jantina. Tot de laatste slag een spannende wedstrijd die in het voordeel van Jettie, Roelie en Marleen op 5-5 6-6 wordt beslist.

Derde omloop
Partuur 1 met Tsjikke, Elly en Karin neemt het in de laatste omloop op tegen partuur 4 met Renske, Jennifer en Jantina. Een hele spannende wedstrijd die pas op 5-5 6-6 wordt beslist in het voordel van Tsjikke, Elly en Karin. Partuur 2 met Jettie, Roelie en Marleen neemt het in deze beslissende omloop op tegen partuur 3 met Baukje, Nathalie en Hepie. Beide parturen hebben twee wedstrijden gewonnen en maken nog kans om de krans. Alleen is partuur Hellinga in deze onderlinge strijd veel sterker en wint de partij met grote overmacht, 5-1 6-4. Baukje, Nathalie en Hepie worden dus eerste. Na het tellen van de eersten worden Jettie, Roelie en Marleen met 1 eerst meer dan Tsjikke, Elly en Karin tweede.

Prijswinnaars
1e Baukje Hellinga, Nathalie Leusink en Hepie de Haan
2e Jetty Elzinga, Roelie Dijkstra en Marleen Koster

Meeste zitballen: Baukje Hellinga 20!
Meeste boven: Jetty Elzinga en Jennifer Sikma 9

 

HEREN 40+
Ook in de heren klasse 4 parturen die het in een hele competitie tegen elkaar opnemen.

Eerste omloop
In de eerste omloop neemt partuur 1 met Bas Zeinstra, Johannes Koster en Henk Peterson het op tegen partuur 2 met Bennie Bloem en Dick Zeinstra. De eerste wedstrijd van deze 40+ partij is direct een hele spannende, die met alles aan de hang 5-5 6-6 wordt beslist in het voordeel van Bas, Johannes en Henk. De andere wedstrijd in de eerste omloop gaat tussen partuur 3 met Sjoerd Pietersma, Jan Postma en Peter de Jong en partuur 4 met Tjalling Kooistra, Jan Sikma en Sikke Dantuma. Laatstgenoemden winnen de spannende partij met 5-4 6-4.

Tweede omloop
In de tweede omloop neemt partuur 1 met Bas, Johannes en Henk het op tegen partuur 3 met Sjoerd, Jan en Peter. Na de spannende eerste omloop is deze partij snel afgelopen, met 5-1 6-2 worden Bas, Johannes en Henk over de knie gegooid. Sjoerd, Jan en Peter zijn veel sterker. De andere partij in de tweede omloop gaat tussen partuur 2 met Bennie en Dick en partuur 4 Tjalling, Jan en Sikke. Tot 5 borden gelijk een spannende gelijkopgaande wedstrijd die in het voordeel van Tjalling, Jan en Sikke op 5-5 6-0 wordt beslist.

Derde omloop
Partuur 1 met Bas, Johannes en Henk neemt het in de beslissende omloop op tegen partuur 4 met Tjalling, Jan en Sikke. Bij winst van Tjalling, Jan en Sikke worden zij eerste. Al vrij snel komen Bas, Johannes en Henk erachter dat ze geen schijn van kans hebben tegen het oppermachtige partuur van Tjalling, Jan en Sikke, met 5-0 6-4 gaat de krans vandaag naar Tjalling, Jan en Sikke. Partuur 2 met Bennie en Dick neemt het in de laatse omloop op tegen partuur 3 met Sjoerd, Jan en Peter. Na 2 omlopen kaatsen maken beide parturen nog kans om de tweede prijs. Maar als snel in de partij is er maar één partuur die er echt recht op heeft, Sjoerd, Jan en Peter winnen de partij met 5-2 6-2 en winnen de tweede prijs.

Prijswinaars
1e Tjalling Kooistra, Jan Sikma en Sikke Dantuma
2e Sjoerd Pietersma, Jan Postma en Peter de Jong

Meeste zitballen: Tjalling Kooistra 14
Meeste boven: Tjalling Kooistra 6