3e ledenpartij Senioren

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 25 mei werd alweer de derde ledenpartij bij Sla Raek georganiseerd. Met een opkomst van 4 parturen bij zowel de dames als de heren kon er weer een hele competitie worden gekaatst.


DAMES

Parturen
1  Baukje Terpstra, Elly Bouius en Kristiene Eisma
2  Sjoukje Kooistra, Tineke Damstra en Femke Marije Klaver
3  Dyonda Spiegelaar, Geertje Leegstra
4  Roelie Dijkstra, Baukje de Jong en Nathalie Postma


Uitslagen

1 – 2    1 – 5  4 – 6           
3 4    5 – 3  6 – 2 

1 – 3    5 – 4  6 – 2    
2 4    5 – 5  6 – 2

1 – 4    5 – 5  6 – 0          
2 3    5 – 3  6 – 4

Prijswinnaars:
1e prijs  Sjoukje Kooistra, Tineke Damstra en Femke Marije Klaver 
2e prijs  Baukje Terpstra, Elly Bouius en Kristiene EismaHEREN

Parturen
1  Klaas Lijzenga, Pieter Sjoerdstra en Jan Postma
2  Minne Kooistra, Age Vanger en Sjoerd Pietersma
3  Johannes vd Zwaag, Hendrik Jansma en Sikke Dantuma
4  Steven Zwart, Douwe Kooistra en Jelmer van der Ploeg


Uitslagen

1 – 2    5 – 3  6 – 6          
3 – 4    5 – 1  6 – 4 

1 – 4    5 – 4  6 – 2          
2 – 3    5 – 2  6 – 2

1 – 3    5 – 5  4 – 6          
2 – 4    5 – 1  6 – 6
 
Prijswinnaars:

1e prijs Klaas Lijzenga, Pieter Sjoerdstra en Jan Postma
2e prijs  Minne Kooistra, Age Vanger en Sjoerd Pietersma