3e jeugdpartij 5 juni 2021

BROEKSTERWÂLD – Zaterdagmiddag 5 juni werd alweer de 3e ledenpartij voor jeugd georganiseerd dit keer op het kaatsveld van Sla Raek. Door het enorme slechte weer in de ochtend hebben we de wedstrijd verzet naar de middag, gelukkig was het weer in de middag prima te doen op een paar kleine buitjes na. Voor deze partij hadden zich 43 kinderen aangemeld. Er werd gekaatst in 4 klassen: de Kabouters, de A-, B- en C-klasse.

De prijswinnaars van de 3e ledenpartij.

KABOUTERS
1e prijs Marianne van der Veen
2e prijs Margriet Plutschouw
3e prijs Geanne van Vugt

C-KLASSE
1e prijs Jelke van der Meulen en Jildau de Bruin
2e prijs Daan Plutschouw, Amarins Bloem en Vera Postma
3e prijs Lian Hoekstra, Lieke Rozema en Sybrand Jelger Zuidema

B-KLASSE
1e prijs Jeldau Rozema, Aniek van der Veen en Iris Hoekstra
2e prijs Djurre Bloem, Sjoukje Plutschouw en Sarah de Vries

A-KLASSE
1e prijs Jorik Wielstra en Alys de Vries
2e prijs Jille Jongsma en Indy Visser