DAMWÂLD – Vrijdag werd er weer gekaatst door de jeugd op het kaatsveld van Nut & Nocht in Damwâld. Voor deze partij hadden zich 39 kinderen aangemeld. Er werd gekaatst in 4 klassen.

Prijswinnaars jeugdpartij 10 juni Damwâld

KABOUTERS
Bij de kabouters werd er door 4 partuur een hele competitie gespeeld.
1e prijs Freerk en Geanne
2e prijs Jesse en Margriet

C-KLASSE
Bij de C-klasse werd er door 4 partuur een hele competitie gespeeld.
1e prijs Marit en Lieke
2e prijs Vera en Daniëlle

B-KLASSE
Bij de B-klasse werd er door 4 partuur een hele competitie gespeeld.
1e prijs Daan, Dennis en Tessa
2e prijs Durk, William en Haye Sietze

A-KLASSE
Bij de A-klasse werd er door 4 partuur een hele competitie gespeeld.
1e prijs Jorik, Johanna en Aniek
2e prijs Jille, Feline en Marwin