2e klasBROEKSTERWALD – 21 mei 2016 – Vandaag werd er een 2e klas vrije formatiewedstrijd gehouden er stonden vandaag veertien parturen op de lijst. In een spannende finale gaven de parturen Feiko Broersma, Sip Jaap Bos en Jelte Visser tegen Johannes van der Veen, Hyltje Bosma en Steven de Bruin elkaar niets toe. Om en om pakte men een bordje. Op de stand 3-3 6-6 pakte Feiko Broersma c.s. de voorsprong. Read more