1e Ledenpartij Senioren 12 juni 2021

Broeksterwâld – Juster wie it safier, de earste ledenpartij fan 2021. It wie in prachtige dei mei moai waar. It fielde as fanâlds, gesellich mei elkoar keatse en dernei efkes in praatsje mei in borrel en een hapke. Dit wiene de priiswinners fan de earste ledenpartij. Sponsor fan dizze partij: Albert Heijn Damwâld

DAMES

HEREN B

HEREN A